Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Biuro Tłumaczeń Monika Martyniuk

tłumacz przysięgły radom

Monika Martyniuk

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Darmowa wycena tłumaczenia
Posiadam ponad 20-letnie doświadczenie jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego w Radomiu. Priorytetem w mojej pracy tłumacza przysięgłego jest wysoka jakość wykonanych tłumaczeń, dokładność oraz terminowość.

Specjalizuję się w dziedzinie tłumaczeń technicznych, tłumaczeń medycznych, tłumaczeń prawniczych oraz tłumaczeń ekonomicznych, jak również tłumaczę teksty zwykłe. Moje kompetencje językowe i nabyta doświadczeniem wiedza specjalistyczna gwarantują prawidłowość i kompletność dokonywanych tłumaczeń. Jako tłumacz przysięgły Radom gwarantuję wierną wersję tłumaczonego dokumentu oraz wysoki standard tłumaczeń.

Biuro Tłumaczeń Radom, które prowadzę, zawsze staje na wysokości zadania, tłumaczenie z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki to dla mnie chleb powszedni. Wybór mojego Biura Tłumaczeń do wykonania tłumaczenia to strzał w dziesiątkę. Mogą o tym świadczyć opinie Klientów oraz wieloletnia współpraca z nimi.

Gwarancją rzetelności i prawidłowości wykonywanych przeze mnie tłumaczeń dokumentów, jako tłumacz przysięgły Radom są moje kompetencje zawodowe. Pieczęć tłumacza przysięgłego, którą opatrzone są wszystkie wydawane przeze mnie tłumaczenia jest potwierdzeniem, iż moje przekłady z języka niemieckiego i na język niemiecki są najwyższej jakości. Zawsze dbam o wykonywanie zleconych mi tłumaczeń zgodnie z wymaganiami Klienta. Jego czas oraz zadowolenie z wykonanej usługi są dla mnie priorytetem. Pasja, z jaką oddaję się pracy każdego dnia pozwalają na zapewnienie najwyższych standardów usług.Jeżeli szukają Państwo profesjonalnego podejścia do Klienta, a czas odgrywa ważną rolę, to moje Biuro Tłumaczeń jest idealnym rozwiązaniem. Tłumacz przysięgły radom to głównie terminowość wykonywanych tłumaczeń . Ceny w Biuro Tłumaczeń Radom są konkurencyjne, dlatego zapraszam do darmowej wyceny tłumaczenia. Moje doświadczenie pozwala mi prowadzić Biuro Tłumaczeń Radom od przeszło 20 lat. Klienci są zadowoleni z moich usług, co pokazują również opinie wystawiane w Google.

Zlecanie tłumaczenia bezpośrednio u tłumacza przysięgłego Radom nie obciąża moich Klientów dodatkowymi kosztami związanymi z pośrednictwem i koniecznością późniejszego uwierzytelnienia tłumaczonych dokumentów. Klient otrzymuje kompletnie przetłumaczony poświadczony przez tłumacza przysięgłego dokument

Ceny w Biuro Tłumaczeń Radom Monika Martyniuk są przyjazne dla Klienta. Na życzenie dokonuję nieodpłatnie wstępną wycenę tłumaczenia.

Dlaczego biuro tłumaczeń?

Terminowość Tłumaczeń niemiecki

Terminowość

To jeden z moich priorytetów podczas wykonywania tłumaczeń. Wiem, że czas jest na wagę złota, dlatego zawsze dotrzymuję uzgodnionych terminów. Po wspólnym określeniu terminu oddania tłumaczenia, moje Biuro Tłumaczeń Radom zawsze wydaje dokumenty na czas.

Na życzenie Klienta, tłumaczenie jest gotowe do odbioru w 15 – 20 minut.

Konkurencyjne ceny niemiecki

konkurencyjne ceny

Tłumaczenia dokonujesz bezpośrednio  u tłumacza przysięgłego Radom bez dodatkowych kosztów za pośrednictwo. Przed przetłumaczeniem z języka niemieckiego na polski lub przetłumaczeniem z języka polskiego na niemiecki zawsze uzgadniam cenę. Jako tłumacz j niemieckiego umożliwiam negocjację ceny.

doświadczenie - niemiecki

Doświadczenie

Moje gruntowne wykształcenie kierunkowe i nabyta z biegiem lat wiedza ułatwiają mi sprawne i profesjonalne wykonywanie pracy tłumacza niemieckiego której poświęcam się z przyjemnością. Na bieżąco jako tłumacz przysięgły Radom współpracuję w szerokim zakresie z instytucjami administracji publicznej, organami wymiaru sprawiedliwości oraz sektorem prywatnym.

Najczęściej zadawane pytania

Tłumaczeń uwierzytelnionych dokonanych przez tłumacza przysięgłego wymagają instytucje państwowe i urzędy: urzędy skarbowe, urzędy stanu cywilnego, sądy, firmy ubezpieczeniowe, ZUS, KRUS,  szkoły, szkoły wyższe,  a także notariusze,  banki,  zakłady pracy i inne.

To osoba zaufania publicznego, która dokonuje uwierzytelnionych tłumaczeń dokumentów, urzędowych i procesowych oraz uwierzytelnia odpisy takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy dokonane przez inne osoby. Tłumacz przysięgły dokonuje tłumaczeń pisemnych i ustnych na zlecenie instytucji oraz osób prywatnych w sądach, prokuraturach, na policji, w urzędach stanu cywilnego, u notariusza, w oraz w innych urzędach.

Cena tłumaczenia uzależniona jest od języka docelowego: droższym tłumaczeniem jest kierunek polski-niemiecki. Poza tym na cenę ma wpływ poziom trudności dostarczonego tekstu. Zwykłe dokumenty, np. z urzędu stanu cywilnego, dokumenty rejestracyjne pojazdu lub formularze meldunkowe nie stanowią dużego wyzwania, zatem ich cena jest stosunkowo niska. Natomiast tłumaczenia specjalistyczne zawierające frazeologię prawniczą, ekonomiczną, techniczną lub medyczną wymagają większego zaangażowania czasu, wiedzy i doświadczenia tłumacza, dlatego sporządzenie takiego tłumaczenia  będzie droższe.

Przyjmuję zlecenia tłumaczeń z całej Polski

Prawidłowe określenie to tłumaczenie poświadczone. Kiedyś nazywane było tłumaczeniem uwierzytelnionym. Określenie „tłumaczenie przysięgłe” jest zapewne skrótem myślowym i nie jest poprawne. Tłumacz jest natomiast tłumaczem przysięgłym.

W przypadku tłumaczeń zwykłych nie ma potrzeby przedkładania oryginału dokumentu dla Tłumacza Przysięgłego Radom, więc możemy go przyjąć w formie skanu lub zdjęcia pocztą elektroniczną i odesłać tłumaczenie w formacie PDF.

Strona przeliczeniowa tłumaczenia oznacza określoną ilość znaków na stronie tłumaczenia poświadczonego. W Rozporządzeniu  Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wyznaczono jako jedną stronę przeliczeniową tłumaczenia ilość 1125 znaków. Jest to najbardziej miarodajny dla tłumacza sposób wyceniania dokumentów, bowiem wówczas otrzymuje wynagrodzenie stosowne do wykonanej pracy. Nie jest ważne zatem, ile stron ma dokument oryginalny oddany do tłumaczenia,  lecz istotna jest liczba znaków w dokonanym tłumaczeniu.

Tłumacz niemiecki Radom – realizujemy je na 2 sposoby:

KROK 1: Przesyłasz zdjęcie lub skan dokumentu pocztą elektroniczną/ WhatsApp lub go przynosisz osobiście do Biura Tłumaczeń Radom

Krok 2: Wykonujemy dla Ciebie tłumaczenie z języka niemieckiego na polski lub tłumaczenie z języka polskiego na niemiecki

Krok 3: Odbierając tłumaczenie przedkładasz oryginał dokumentu (jeżeli go uprzednio nie przyniosłeś)

KROK 4: Dokonujesz zapłaty

lub 

KROK 1: Przesyłasz oryginał dokumentu do tłumaczenia pocztą tradycyjną na podany adres

KROK 2: Dokonujesz zapłaty

KROK 3: Wykonujemy dla Ciebie tłumaczenie z języka niemieckiego na polski

KROK 4: Wysyłamy Twój oryginalny dokument wraz z tłumaczeniem pocztą tradycyjną listem poleconym

Tłumaczenia uwierzytelnione mogą być dokonane wyłącznie prze uprawnioną do tego osobę – tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły uzyskuje takie uprawnienia od  Ministerstwa Sprawiedliwości po zdaniu państwowego egzaminu na tłumacza przysięgłego z danego języka oraz złożeniu przysięgi i wpisaniu do rejestru tłumaczy przysięgłych. Otrzymuje wówczas prawo używania pieczęci tłumacza przysięgłego oraz dokument potwierdzający takie uprawnienia.  Może wówczas dokonywac tłumaczen pisemnych oraz ustnych. Lista tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego

Każdy dokument sporządzony przez tłumacza przysięgłego musi zawierać informację o języku, z którego dokonywane jest tłumaczenie, pod sporządzonym tłumaczeniem musi być odciśnięta pieczęć tłumacza przysięgłego z jego numerem TP, kolejny numer repertorium tłumacza przysięgłego oraz datę sporządzenia tłumaczenia. Tylko wówczas takie tłumaczenie ma moc prawną i może być wykorzystane w obrocie prawnym , tzn. w urzędach i instytucjach.

Można, ale będzie to jedynie skan oryginału tłumaczenia. Nie będzie miał on jednak wartości oryginału, gdyż jedynie oryginalny dokument opatrzony pieczęcią można wykorzystać w obrocie prawnym. Zatem każdy dokument należy odebrać osobiście lub zlecić jego przesłanie pocztą elektroniczną.

Ceniąc czas Klienta proponuję przesyłanie zdjęć lub skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej monikamartyniuk5@wp.pl lub komunikatorem WhatsApp ( tel. 507100969) , co znacznie usprawnia usługę. Mogę dokonać wówczas wyceny tłumaczenia bez konieczności  angażowania czasu Klienta. Natomiast przy odbiorze tłumaczenia uwierzytelnionego należy przedłożyć oryginał dokumentu. Jeżeli Klient nie posiada oryginału, wówczas na tłumaczeniu będzie adnotacja o sporządzeniu tłumaczenia z : kopii, fotokopii, skanu lub wydruku elektronicznego.

Takie dokumenty również można tłumaczyć w sposób uwierzytelniony. Na tłumaczeniu będzie adnotacja tłumacza, że nie zawierają one  podpisu oraz że zostały wygenerowane elektronicznie.

Tak, jako tłumacz niemiecki Radom wykonuję tłumaczenie zwykłe i uwierzytelnione.

Tłumaczeń poświadczonych dokonanych przez tłumacza przysięgłego wymagają instytucje państwowe i urzędy: urzędy skarbowe, urzędy stanu cywilnego, sądy, firmy ubezpieczeniowe, ZUS, KRUS, szkoły, szkoły wyższe, a także notariusze, adwokaci, banki, zakłady pracy i inne.

Tłumaczenie poświadczone ma moc prawną, więc jest jedynym możliwym sposobem, aby dokument sporządzony oryginalnie w języku niemieckim został po tłumaczeniu uznany w polskim urzędzie lub instytucji. Natomiast tłumaczenie zwykłe może być dokonane wówczas, jeżeli Klient nie ma na celu obrotu prawnego, jeżeli chce znać treść obcojęzycznego dokumentu tylko do swojej własnej wiadomości lub jeżeli osoba, której dokument ma zostać przedłożony, tego nie wymaga.

W przypadku aktów notarialnych sporządzanych przez notariusza przy okazji umów kupna, sprzedaży lub umów zakładających spółki pomiędzy obywatelami Polski, Niemiec, Austrii lub innego kraju niemieckojęzycznego, w przypadku gdy druga strona nie włada językiem polskim, konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego. Wówczas na spotkanie u notariusza trzeba umówić również tłumacza przysięgłego. Notariusz odczytuje treść aktu notarialnego, a tłumacz przysięgły dokonuje  konsekutywnego tłumaczenia tekstu wypowiadanego w języku polskim. Na zakończenie podpisuje on się pod aktem notarialnym, podobnie jak obie strony umowy i notariusz.

Kontakt