TŁUMACZENIA świadectw, dyplomów, uprawnień zawodowych

Oferta mojego Biura Tłumaczeń zawiera również poświadczone tłumaczenie świadectw, dyplomów, uprawnień i kwalifikacji zawodowych.

Tłumaczeniu poświadczonemu podlegają również bardzo istotne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz świadectwa ukończenia nauki szkolnej lub dyplomy ukończenia studiów.

Świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo zdanego egzaminu maturalnego w Polsce będzie respektowane przez uczelnie niemieckojęzyczne tylko wówczas, jeżeli wraz z oryginałem dokumentu przedstawi się jego poświadczone tłumaczenie.

Dyplomy zawodowe, dyplomy uzyskania kwalifikacji zawodowych, uprawienia lub świadectwa kwalifikacyjne ( np. obsługi wózków widłowych, maszyn i urządzeń, obsługi i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych lub gazowych ) znacznie podwyższają szansę na znalezienie dobrego miejsca pracy w kraju niemieckojęzycznym. Ponieważ takie dokumenty nie są wydawane na standaryzowanych międzynarodowych formularzach, należy je przetłumaczyć na język kraju, do którego potencjalny pracownik się wybiera.

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty tłumaczę na język niemiecki oraz z języka niemieckiego.

Dokumenty do tłumaczeń przyjmuję osobiście w Biurze Tłumaczeń mieszczącym się przy ulicy Wrocławskiej 4 (pokój nr 2 piętro II) w Radomiu, w formie zdjęcia/skanu poprzez pocztę elektroniczną lub WhatsApp a także pocztą tradycyjną (przy przekazaniu dokumentu drogą elektroniczną konieczne jest okazanie jego oryginału przy osobistym odbiorze tłumaczenia).

Serdecznie zapraszam do skorzystania z moich usług tłumacza przysięgłego oraz do zapoznania się z pozostałą szeroką ofertą prowadzonego przeze mnie Biura Tłumaczeń w Radomiu.

Kontakt