TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Poświadczone tłumaczenia z zakresu medycyny są dla każdego tłumacza ogromnym wyzwaniem. Zarówno dlatego, że tłumaczenie dokumentacji medycznej musi być zazwyczaj dokonane w szybkim tempie, ale również dlatego, że wymaga ono od tłumacza szczególnej precyzji i perfekcyjnej znajomości specjalistycznego języka źródłowego i docelowego.

Tłumaczenia specjalistyczne- medyczne obejmują szeroko pojętą dziedzinę zdrowia i chorób człowieka. Tłumaczę karty wypisu ze szpitala bądź kliniki, epikryzy, wyniki badań, historie chorób, skierowania na badania oraz zwolnienia i zaświadczenia lekarskie.

Tłumaczenie takich dokumentów jest potrzebne do przeniesienia leczenia pacjenta za granicę, do przedłożenia dokumentu u pracodawcy, w ubezpieczalni lub do uzyskania odszkodowania.

Mając świadomość ogromnej odpowiedzialności spoczywającej na mnie w momencie dokonywania tłumaczeń medycznych i rozumiejąc, że od poprawności mojego przekładu może zależeć zdrowie, a nawet życie Klienta, podchodzę do tego zadania z najwyższą starannością i dokładnością.

Oferta mojego Biura Tłumaczeń zawiera również tłumaczenia specjalistyczne - prawnicze na język niemiecki i z języka niemieckiego - dokumentów notarialnych i sądowych. Do rozpatrywania spraw spadkowych w sądzie cywilnym niezbędne jest poświadczone tłumaczenie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, sądowego stwierdzenia nabycia spadku oraz dokumentów towarzyszących.

Do międzynarodowych działań w ramach spółek konieczne jest posługiwanie się aktem notarialnym- umową założenia spółki. Poświadczone tłumaczenia takiej uowy wraz z wypisem z KRS stanowi podstawę do podejmowania czynności prawnych za granicą.

Ponadto podejmuję się tłumaczeń korespondencji handlowej, bankowej, związanej z ubezpieczeniami, leasingiem i innych.

Również tłumaczenia techniczne należą do tłumaczeń o wyższym stopniu trudności. Tłumaczenie homologacji urządzeń i maszyn przemysłowych może być niezbędne do tego, aby dane urządzenie mogło zostać użyte w procesie produkcji lub w transporcie. Tłumaczenie specyfikacji technicznej konieczne jest wtedy, gdy dany produkt wprowadzany jest na rynek polski lub niemiecki, a tłumaczenie karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu i instrukcja obsługi maszyny pozwoli Klientowi na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu.

Dokumenty do tłumaczeń przyjmuję osobiście w Biurze Tłumaczeń mieszczącym się przy ulicy Wrocławskiej 4 (pokój nr 2 piętro II) w Radomiu, w formie zdjęcia/skanu poprzez pocztę elektroniczną lub WhatsApp a także pocztą tradycyjną (przy przekazaniu dokumentu drogą elektroniczną konieczne jest okazanie jego oryginału przy osobistym odbiorze tłumaczenia).

Serdecznie zapraszam do skorzystania z moich usług tłumacza przysięgłego oraz do zapoznania się z pozostałą szeroką ofertą prowadzonego przeze mnie Biura Tłumaczeń w Radomiu.

Kontakt