TŁUMACZENIA Zwykłe

Wykonuję wszelki inne usługi tłumaczeniowe, które wymagają znajomości języka niemieckiego.

Klient może liczyć na moją pomoc, gdy otrzyma pismo w języku niemieckim, lecz nie rozumie jego treści i chciałby dowiedzieć się, czego ta korespondencja dotyczy. Wówczas dokonuje tłumaczenia a vista, które nie naraża Klienta na wysokie koszty, a daje mu informacje o zawartości dokumentu.

Na życzenie Klienta sporządzam również pisma do niemieckich instytucji w odpowiedzi na otrzymaną korespondencję. Ponieważ zajmuję się tym już od wielu lat, nie stanowi to dla mnie większej trudności, aby napisać formalne pismo o narzuconej treści.

W przypadkach, gdy Klient potrzebuje pomocy w porozumiewaniu się przez telefon, ponieważ niepewnie czuje się w takiej sytuacji, również może się do mnie zwrócić. Wykonam w jego imieniu rozmowę telefoniczną, przekażę lub uzyskam konieczne informacje.

Serdecznie zapraszam do skorzystania z moich usług tłumacza przysięgłego oraz do zapoznania się z pozostałą szeroką ofertą prowadzonego przeze mnie Biura Tłumaczeń w Radomiu.

Kontakt