Ustne tłumaczenia przysięgłe

Wykonuję również poświadczone ustne tłumaczenia konsekutywne lub tłumaczenia a vista.

Dotyczy to sytuacji, kiedy Klient zamierza podpisać akt notarialny z osobą, która nie włada językiem polskim. Chętnie podejmuje się takich wyzwań. Przed spotkaniem u notariusza proszę o udzielenie informacji o tematyce aktu notarialnego i przewidywanym czasie trwania postępowania z moim udziałem. Podobnie jak w przypadku każdego tłumaczenia ustnego, należy przewidzieć dodatkowy czas na pracę tłumacza. Jeżeli akt notarialny dotyczy dziedziczenia, działu spadku, założenia spółki i zgromadzenia wspólników, sprzedaży nieruchomości, darowizny, podziału majątku zapoznaję się wstępnie z takim dokumentem jeszcze przed spotkaniem u notariusza.

Biorę również udział w spotkaniach biznesowych oraz spotkaniach mających na celu uzgodnienie warunków i podpisanie umów cywilnoprawnych w firmach.

Kontakt