TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE DOKUMENTÓW SAMOCHODOWYCH

Tłumaczenia uwierzytelnione - dokumenty samochodowe

Podstawowymi dokumentami przypisanymi do pojazdu mechanicznego są: karta pojazdu oraz dowód rejestracyjny. Te dwa dokumenty są nieodzowne do tego, aby samochód osobowy, ciężarowy, przyczepa, naczepa , quad, motocykl lub skuter mógł zostać zarejestrowany w danym kraju. Tłumacz przysięgły sporządza tłumaczenie dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu samochodów nowych i używanych importowanych do Polski. W Niemczech obwiązują poniższe wzory kart pojazdu i dowodów rejestracyjnych: nowe wzory:

Niemiecki dowód rejestracyjny cz. 1

oraz w dalszym ciągu obowiązujące stare wzory:

Dowód rejestracyjny / Fahrzeugschein lub Zulassungsbescheinigung Teil I/ oraz Fahrzeugbrief lub Zulassungsbescheinigung Teil II zawierają zarówno dane dotyczące poprzednich / aktualnych posiadaczy pojazdu, jak również dane techniczne i, co jest bardzo ważne, adnotację o wyrejestrowaniu pojazdu za granicą.
W zakresie kodów zastosowanych w tych dokumentach, tłumacz ogranicza się tylko do wpisywania symboli i cyfr, ale…. pole 22) w nowym dowodzie oraz pole 33) w starej karcie pojazdu zawiera wpisy, które należy przetłumaczyć: jest tu zazwyczaj dużo technicznych określeń i skrótów, które również dla doświadczonego tłumacza mogą stanowić nie lada wyzwanie. Poza tym często na odwrocie pojawiają się urzędowe dopiski, których tłumaczenia urzędnicy będą wymagać, bo tylko wówczas będą pewni ich treści. Zawsze na wszelki wypadek należy te dokumenty okazać tłumaczowi przysięgłemu, bo tylko on może na podstawie swojej wiedzy stwierdzić, czy nie ma w dokumencie innych niespodzianek ( np. adnotacji o dokonanym zajęciu auta).

W Austrii obowiązują następujące wzory dokumentów:

oraz nowy dowód w formie karty mikroprocesorowej:

Pierwsze dwa dokumenty są do siebie dość podobne, część druga stanowi niejako wersję skróconą części pierwszej dowodu. Jednakże stemple, którymi opatrzone są takie dokumenty oraz dodatkowe wpisy urzędu rejestrującego w p. A 23 i A 13 sprawiają, że konieczne staje się powierzenie tłumaczenia tych dokumentów tłumaczowi przysiegłemu.

Wzory dowodów rejestracyjnych samochodów ze Szwajcarii oraz Liechtensteinu są takie same, formularze sporządzone są w kilku językach, a wpisy mogą być dokonane m. in. w języku niemieckim. Wówczas również trzeba zlecić tłumaczenie takich dokumentów , aby można było samochody zarejestrować w Polsce.

Każdy dokument oznaczony przez tłumacza przysięgłego musi zawierać jego pieczęć z numerem.

Oferuję tłumaczenia poświadczone wszystkich dokumentów samochodowych, zarówno dowodów rejestracyjnych jak i kart pojazdów pochodzących ze wszystkich państw posługujących się urzędowo językiem niemieckim: Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Luksemburga oraz Liechtensteinu. Jako tłumacz przysięgły zapewniam wysoką jakość i dokładność wykonywanych tłumaczeń oraz wierną polską wersję tłumaczonego dokumentu. Przy każdym tłumaczeniu dotrzymuję terminu ustalonego z Klientem lub na życzenie wykonuję tłumaczenie od ręki - czas realizacji tłumaczenia dokumentów samochodowych wynosi ok. 20-30 minut.

Dokumenty do tłumaczeń przyjmuję osobiście w Biurze Tłumaczeń mieszczącym się przy ulicy Wrocławskiej 4 (pokój nr 2 piętro II) w Radomiu, w formie zdjęcia/skanu poprzez pocztę elektroniczną lub WhatsApp, a także pocztą tradycyjną (przy przekazaniu dokumentu drogą elektroniczną konieczne jest okazanie jego oryginału przy osobistym odbiorze tłumaczenia).

Serdecznie zapraszam do podjęcia współpracy przy tłumaczeniach poświadczonych dokumentów samochodowych oraz do zapoznania się z pozostałą szeroką ofertą prowadzonego przeze mnie Biura Tłumaczeń w Radomiu.

Dokonywane przeze mnie tłumaczenia samochodowe są sprawdzonym i docenionym wyborem moich Klientów, co potwierdzają wielokrotnie wystawiane pozytywne opinie o usługach w Google a także ponowny wybór mojego Biura Tłumaczeń przy potrzebie wykonania ponownego tłumaczenia dokumentów samochodowych z języka niemieckiego.

Nabyta wieloletnim doświadczeniem w pracy wiedza oraz wysokie kompetencje językowe są dla moich Klientów gwarancją rzetelności i prawidłowości wykonywanych przeze mnie tłumaczeń dokumentów tak szczegółowych, jakimi są dokumenty samochodowe. Pieczęć tłumacza przysięgłego, którą opatrzone są wszystkie wydawane przeze mnie tłumaczenia jest potwierdzeniem, iż moje przekłady z języka niemieckiego są najwyższej jakości. Zawsze dbam o wykonywanie zleconych mi tłumaczeń zgodnie z wymaganiami Klienta. Jego czas oraz zadowolenie z wykonanej usługi są dla mnie priorytetami. Wieloletnie doświadczenie w pracy tłumacza przysięgłego oraz pasja, z jaką oddaję się jej każdego dnia pozwalają na zapewnienie terminowości i dokładności tłumaczeń, jakie oferuję Klientom. Moje biuro oferuje konkurencyjne w stosunku do innych ceny a ponadto darmową wycenę każdego tłumaczenia przed jego realizacją.

Dokonywanie tłumaczenia bezpośrednio u tłumacza przysięgłego nie obciąża moich Klientów dodatkowymi kosztami związanymi z koniecznością uwierzytelnienia tłumaczonych dokumentów. Przekazując mi dokumenty do tłumaczenia, Klienci mają pewność co do zachowania przeze mnie tajemnicy ich treści.

Kontakt